OFERTA DOTYCZĄCA SPORZĄDZENIA CERTYFIKATÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKU

Zgodnie z ustawą i wprowadzonymi zmianami – Prawo budowlane z dnia 19 września 2007 roku (Dz.U. Nr 191, poz. 1373), od  1 stycznia 2009 roku wszedł obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Wprowadzone zmiany w Prawie budowlanym są odpowiedzią na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2002/91/EU w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z dnia 16 grudnia 2002 roku, która narzuca na państwa członkowskie wspólnoty obowiązek zmniejszenia energetycznego oddziaływania sektora mieszkaniowego i usługowego na środowisko.

Certyfikaty energetyczne zawierają dane na temat zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i energię końcową. Energia pierwotna to energia potrzebna na ogrzewanie domu, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, ewentualną wentylację mechaniczną, chłodzenie oraz na pracę napędów. Wartość energii pierwotnej pokazuje faktyczne zużycie potrzebnych surowców (węgla, gazu, drewna) aby zaspokoić te potrzeby. Natomiast energia końcowa, czyli ta którą się kupuje to ilość energii potrzebnej każdego roku do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni. Na podstawie rocznego zapotrzebowania na energię końcową, oszacujemy koszt ogrzewania domu. Obliczenia zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej mają na celu umożliwić ocenę energooszczędności obiektu i zachęcić do przeprowadzenia możliwych przedsięwzięć termo modernizacyjnych w budynku, w celu zwiększenia standardu energetycznego.

Nasza firma wykonuje Świadectwa Charakterystyki Energetycznej:

  • lokali mieszkalnych i usługowych,
  • budynków jednorodzinnych,
  • budynków wielorodzinnych,
  • budynków użyteczności publicznej,
  • budynków przemysłowych.

Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznych poprzedzone jest zebraniem kompleksowej dokumentacji technicznej budynku/lokalu oraz wizją lokalną stwierdzającą zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym. Jednocześnie zleceniodawca zobowiązany jest do udzielania podstawowych informacji o przeznaczeniu budynku, zmianach ocenianego budynku w odniesieniu do dokumentacji technicznej, podaniu informacji o instalacjach wewnętrznych tj. ogrzewaniu, ciepłej wodzie użytkowej, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia.